Απόφοιτοι παρελθόντων ετών (10%): δημιουργία κωδικού πρόσβασης για το μηχανογραφικό δελτίο.


Από τη Διεύθυνση ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 24/6/2019 οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών (υποψήφιοι για το 10%) μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για τη δημιουργία του κωδικού πρόσβασης για το μηχανογραφικό τους δελτίο.