Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019 : Εξεταστικά Κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, σχέδιο, μουσικές ακουστικές δυνατότητες)


Δείτε εδώ τα Εξεταστικά Κέντρα των παρακάτω ειδικών μαθημάτων :
-γερμανικά
-γαλλικά
-ιταλικά
-ισπανικά
-ελεύθερο σχέδιο
-γραμμικό σχέδιο
-έλεγχος μουσικών ακουστικών δυνατοτήτων.