Ανάρτηση προσφορών για την 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου 2020


Οι προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων για την 5ήμερη εκδρομή της Γ' Λυκείου τον Φεβρουάριο του 2020 στην Πράγα έχουν ως εξής :
Προσφορά Grecos Travel
Προσφορά Happydays Travel
Προσφορά Zorpidis Travel