Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr η "Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020".
Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
Δείτε την προκήρυξη εδώ.