Απόφοιτοι 2019: παραλαβή απολυτηρίων και δημιουργία κωδικού πρόσβασης για το μηχανογραφικό δελτίο.


Από τη Διεύθυνση ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 24/6/2019 οι απόφοιτοι του 2019 μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο για την παραλαβή των απολυτηρίων τους και τη δημιουργία του κωδικού πρόσβασης για το μηχανογραφικό τους δελτίο.