Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019


Δείτε τα νέα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σχετικά με την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019.

  1. Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την υποβολή αίτησης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019
  2. Αίτηση- δήλωση υποψηφίου / ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ 2019 και Αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για τα 3 μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται έως και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υποβάλει την Αίτησή τους, μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντίστοιχων ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εδώ.