Παρεμβάσεις στο σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη εκπαίδευση


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις στο σύστημα εισαγωγής στην Ανώτατη εκπαίδευση και ειδικότερα στην εξεταστέα ύλη, τον ενιαίο τρόπο εξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και την κατηγοριοποίηση των πανεπιστημιακών τμημάτων.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση.