Λειτουργία του σχολείου κατά την περίοδο των θερινών διακοπών - Υποστήριξη των μαθητών στην υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου - Εγγραφές μαθητών


Από τη Διεύθυνση του σχολείου μας ανακοινώνονται τα εξής :

Α. Σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου μας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών :

Β. Ημέρες λειτουργίας του σχολείου μας για την υποστήριξη των μαθητών στην Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.

Τις παραπάνω ημέρες οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο, για να προβούν σε οριστική υποβολή νέου Μηχανογραφικού Δελτίου.

Γ. Σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών :